/

Gràcies!

És evident que un professor és molt important en tota l’etapa educativa d’un alumne.  Un dels aspectes que creiem que cal remarcar és l’esforç que fan en l’ensenyament i convivència dels seus