Com fer un reportatge

El reportatge és un gènere periodístic que es caracteritza per ser un treball documental planificat amb el propòsit d’informar en profunditat als lectors. El periodista s’acosta a un fet real i, mitjançant les fonts consultades, realitza una anàlisi de la informació que aquestes li han proporcionat. 

Un reportatge, en general, és una peça més llarga i completa, que necessita més temps de desenvolupament que qualsevol altre gènere informatiu. Igual que a la notícia, la visió de fet a relatar es proporciona mitjançant l’entrevista a diverses fonts.

Per a la realització d’un reportatge és essencial triar les fonts correctes que ens proporcionin la informació necessària. Normalment és el periodista qui contacta amb les fonts. La manera més comuna és anant en persona a buscar-la, és a dir, el periodista busca un cara a cara amb la font. També es pot contactar mitjançant trucada, vídeo trucada o correu electrònic.

En el cas del reportatge, es requereixen consultar com més fonts millor, que proporcionin una major credibilitat a la feina periodística feta.

Si es tracta d’un reportatge escrit, sol anar acompanyat d’imatges per donar més veracitat als fets, però també es pot dur a terme en format audiovisual.

L’organització d’un reportatge

Per fer un bon reportatge s’han de seguir una sèrie de passos. En primer lloc, és important que el tema sigui d’interès. Es poden fer reportatges de molts tipus: viatges, gastronomia, política, ciència, cultura, societat, moda, esdeveniments, etc., però sempre sabent que serà d’interès del lector al qual va dirigit.

A més, els reportatges es poden classificar en diferents grups: reportatge científic (avenços i descobriments científics); reportatge explicatiu (aprofundeix en fets d’interès per a la societat); reportatge d’investigació (captar detalls desconeguts d’un fet en particular); reportatge d’interès humà (centrat en una persona o donant importància a un aspecte de vida)… Tots aquests exemples de reportatges tenen cabuda en tots els mitjans de comunicació.

Un cop es coneix el tema a tractar, el periodista ha de preparar un petit esquema analitzant els continguts que s’abordaran, l’estructura que es durà a terme i l’estil del reportatge. L’estil de reportatge és narratiu i creatiu, és a dir, admet el punt de vista del periodista, però sense que aporti la seva opinió personal. 

El pas més important és la recerca, on el periodista s’informarà sobre el tema i, per tant, consultarà i durà a terme una entrevista amb les fonts que protagonitzaran el reportatge. Un cop obtinguda tota la informació, és el moment de redactar el reportatge

Per tant, per a l’elaboració d’un reportatge s’han de seguir de manera general els següents passos: investigació, organització de la informació, redacció i presentació

La redacció del reportatge 

No hi ha una estructura general que serveixi per redactar tot tipus de reportatges, però sí que hi ha diferents formes d’exposar la informació

En primer lloc, és important que el titular sigui suggerent, curt i cridaner, que aconsegueixi captar l’atenció. A aquest l’acompanyarà sempre un subtítol i/o un avanttítol

A més, el text començarà amb una entradeta o lead, que sigui interessant, susciti la curiositat i que, per descomptat, respongui a les 6W (què, qui, on, quan, com i per què). 

Però en aquest cas, el cos no ha de seguir l’estructura de la piràmide invertida com sí fa la notícia. És el periodista qui ha de triar com vol exposar els fets ocorreguts. Al llarg del text o de la peça audiovisual s’han d’exposar les fonts i la informació contrastada amb el tema que es tracta

Un dels aspectes més importants del reportatge és com acaba, el seu final. S’ha dacabar amb un paràgraf en forma de conclusió, en el qual s’exposin les dades finals de la investigació. A més, el periodista pot afegir un comentari que convidi al lector a reflexionar sobre aquella informació. 

Consells per fer un reportatge 

Hi ha una regla vital per a la redacció d’un reportatge. És molt important que els fets relatats per les fonts ho especifiquin en la redacció, o bé mitjançant cites o bé exposant qui ha proporcionat aquesta informació, sempre que la font estigui d’acord en mostrar-se públicament. Per exemple, si estem realitzant un reportatge sobre el veganisme i entrevistem l’encarregat d’una perruqueria vegana i ecològica, podem usar les seves declaracions en el text, entre cometes. Exemple: “sempre utilitzo productes vegans i no testats en animals per als tractaments”

A més, com en qualsevol peça periodística de gènere informatiu, és important que el reportatge compleixi amb les caracerístiques d’objectivitat, claredat i precisió.

Per oferir més objectivitat i precisió a aquesta informació cal incloure la declaració de testimonis, descripció de paisatges, infografies, imatges o textos complementaris