/

Fake News

Las Fake News son, com diu els seu nom, notícies falses amb intenció de desinformar o notícies que son certes però la gent les agafa fora de context i això provoca una